Greens

L'alta humitat del lloc permet la formació de líquens i molses amb tots els colors de la paleta dels verds